help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 september 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/10/2009
Pagina:65885
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2009

Periode van geldigheid van 01/11/2009 tot ...
Opmerkingen De aanhef vermeldt het arrest HvJ EU C-227/06 van 13/03/2008. Zie: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=466815%3Acs&lang=nl&list=466815%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=