help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 februari 1970 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1964 tot vaststelling van de regeling inzake toelagen en vergoedingen voor sommige personen die gelast zijn voordrachten te houden voor leerlingen van de Koninklijke militaire school, van de Krijgsschool en van de School der militaire administrateurs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/1970
Pagina:1666
Advies van de Raad van State 10908