help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 2009 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/2009
Editie:2
Pagina:61344
Advies van de Raad van State 45753
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking (art. 3, c) inbegrepen)
Art. 3, a), b), d) en e) en art. 7: oorspronkelijk, te bepalen door de Koning; vervolgens, art. 3, a) opgeheven en iwt. van de andere bepalingen vastgesteld op 01/01/2015 (KB 21/07/2014, art. 11, 1°); uiteindelijk, opheffing van art. 3, b), d) et e), en art. 7 (W 04/04/2014, art. 338 en 339) alsmede de inwerkingtreding ervan (W 04/04/2014, art. 340 en KB 19/12/2014, art. 1er, 3°)


Periode van geldigheid van 18/09/2009 tot ...