help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 juni 2006 houdende oprichting van het orgaan dat de bevoegdheden uitoefent inzake de rechtpositie van het personeel voor het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/2009
Editie:2
Pagina:60959
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2006

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot ...