help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 maart 2009 tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/07/2009
Pagina:45239
  • 05/08/2009 (Duitse vertaling)
  • 13/07/2009 (Rechtzetting)
    Parlementaire stukken: toegevoegde vermelding
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/07/2009 tot ...