help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 27. April 2009 zur Abänderung des Dekretes vom 1. Juni 2004 über die Ausübung gewisser Zuständigkeiten der Wallonischen Region im Bereich der untergeordneten Behörden durch die Deutschsprachige Gemeinschaft

Decreet van 27 april 2009 ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2009
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/2009
Pagina:43224
Advies van de Raad van State 46032
Inwerkingtreding / Uitwerking Voorliggend decreet treedt op 01/01/2009 in werking op voorwaarde dat op die datum ook een gelijkluidend decreet in werking treedt dat door het parlement van het Waalse Gewest is goedgekeurd.

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...