help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 juni 2009 tot wijziging van artikel 207 van het KB/WIB 92 inzake de verplichte vermeldingen op stortings- of overschrijvingsbewijzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/2009
Pagina:42564
Advies van de Raad van State 46617
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/06/2009 tot ...