help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 2009 houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008-Sectie 14 « FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking »


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/2009
Pagina:41389
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Uitwerking: begrotingsjaar 2008

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 31/12/2008