help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 houdende oprichting van een strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen", de regeling van de presentiegelden en de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2009
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/05/2009
Editie:1
Pagina:39090
Advies van de Raad van State 46433
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/06/2009 tot ...