help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Accord de coopération du 22 janvier 2009 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant la tutelle sur les fabriques d’église protestantes dont l’activité s’étend à la fois sur les territoires de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Zusammenarbeitsabkommen vom 22. Januar 2009 zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Wallonischen Region über die protestantischen Kirchenfabriken, die gleichzeitig in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und in der Wallonischen Region tätig sind


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/01/2009
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/2009
Pagina:38738
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 24/07/2009 (jour de l'entrée en vigueur du dernier acte d'assentiment publié)

Periode van geldigheid van 24/07/2009 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 30/04/2009  
DDG 27/04/2009