help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende vaststelling van de nadere regels voor de registratie alsook de inwerkingtreding van het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/2009
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/2009
Pagina:34862
Advies van de Raad van State 45916
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2009 (Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand nadat een termijn van tien dagen verstreken is, die ingaat op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad)

Periode van geldigheid van 01/06/2009 tot ...