help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 april 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijsgetuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/04/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2009
Editie:3
Pagina:34820
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/04/2009 tot ...