help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/2009
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2009
Editie:1
Pagina:34470
Advies van de Raad van State 44986
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Deel III, titel II, hoofdstuk IV (art. 47 tot 101): 01/09/2009
Art. 133, §1, vierde lid: 01/09/2018 (DVO 23/12/2016, art. 29)

Periode van geldigheid van 10/05/2009 tot ...