help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 30 maart 2009 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria voor ionisatierookmelders en van de procedure tot het verkrijgen van de goedkeuring


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/2009
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/2009
Pagina:34243
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/04/2009 tot ...
Opmerkingen Sinds 01/01/2016 (datum van bekendmaking in het BS) worden de besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle niet meer opgenomen in de databank en worden ze niet langer bijgewerkt. Om deze besluiten en hun bijwerking te raadplegen, zie Justel of Jurion.

Jurion is een juridische databank die wordt beheerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatie?language=nl