help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/2009
Editie:2
Pagina:32448
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 10/07/2009 (Rechtzetting)
    Bekendmaking van het advies van de Raad van State.
Advies van de Raad van State 45802
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2, 3, 5 en 6: 01/07/2009

Periode van geldigheid van 02/05/2009 tot ...