help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 23. März 2009 zur zustimmung zu dem am 22. April 2005 angenommene Protokoll zur Änderung des Übereinkommens zur Errichtung des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersage und des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersage, nterzeichnet in Brüssel am 11. Oktober 1973

Decreet van 23 maart 2009 houdende instemming met het Protocol tot wijziging aan de Conventie voor het Europees Centrum voor Weervoorspellingen op Middellange Termijn, en aan het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn, ondertekend in Brussel, op 11 oktober 1973, aangenomen op 22 april 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/2009
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/2009
Pagina:32156
Advies van de Raad van State 45978
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/05/2009 tot ...