help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking van 1 april 2009 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2009
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/2009
Pagina:30615
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2009

Periode van geldigheid van 01/04/2009 tot 31/03/2014
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.