help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 november 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de oproep tot kandidaten en de ingediende kandidaturen voor een mandaat bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie moeten voldoen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/12/1993
Pagina:25816
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking