help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 april 2009 houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/04/2009
Editie:2
Pagina:28822
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: begrotingsjaar 2002

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot 31/12/2002