help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 maart 2009 waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk (PC 120) ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/2009
Editie:1
Pagina:26019
Advies van de Raad van State 45842
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 13/04/2009

Buitenwerkingtreding: 13/04/2010

TT


Periode van geldigheid van 13/04/2009 tot 13/04/2010
Opmerkingen Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.