help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/2009
Editie:1
Pagina:25487
Advies van de Raad van State 45292 + 45187
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 2: "uitwerking op 1 januari 2008, met uitzondering van het nieuwe punt H), a), dat uitwerking heeft op 1 januari 2005, van het nieuwe punt H), b), dat uitwerking heeft op 1 januari 2006 en het nieuwe punt I) dat uitwerking heeft op 1 januari 2007."

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot ...