help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2009
Editie:3
Pagina:25242
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 45749 + 45854
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2009 "met uitzondering van artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003, zoals ingevoegd door artikel 1 van dit besluit, dat in werking treedt op 1 januari 2009"

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer: 48854 in plaats van 45854.