help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 februari 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, inzake de aansluiting bij de Raad van Beroep, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, en de uitvoering van het sociaal akkoord 2007-2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/2009
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/2009
Editie:2
Pagina:24488
Advies van de Raad van State 45503
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2, 3, 4, 11 en 50 : 04/07/2005
Art. 45, 2° : 01/01/2003
Art. 45 ,1° en 3° : 01/12/2007
Art. 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 54 en 55 : 01/01/2008

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...