help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 15 december 2008 - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Interpretatieregels betreffende de nemenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (artikel 31 - interpretatieregel 1)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2008
Aard van de akte: Interpretatieregel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/2009
Editie:2
Pagina:22932
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2006

Periode van geldigheid van 01/09/2006 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.