help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 191170 van 9 maart 2009

"Vernietigd wordt de omzendbrief nr. B.A. 96/7 van 2 augustus 1996 betreffende "Algemene weddeschaalherziening en gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen - Evaluatie", "in zoverre [daarbij] wordt voorgeschreven dat de secretaris van het OCMW aan een verplichte evaluatieprocedure onderworpen is en waarbij de provinciegouverneurs verzocht worden de gemeenteraadsbesluiten die afwijken van [de genoemde] omzendbrief in hun uitvoering te schorsen"."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2009
Nummer: 191170
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 02/08/1996Periode van geldigheid van 02/08/1996 tot ...