help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocole d’accord bilatéral du 8 janvier 2009 entre la Commission communautaire commune et la Communauté française exécutant l’Accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2009
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/2009
Editie:2
Pagina:16938
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van ondertekening.

Duur: dit protocol wordt afgesloten voor een onbepaalde duur (art. 2, eerste lid).

Periode van geldigheid van 08/01/2009 tot ...
Opmerkingen Gelet op de rechtsgrond en de inhoud ervan, kan deze akte als samenwerkingsakkoord gekwalificeerd worden.