help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het gemeentedecreet


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/01/2009
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 04/02/2009
Page:7801
Avis du Conseil d'Etat 45195
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering:

Art. 1 tot 8, 3°: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 8, 4° en 5°: 02/01/2013 (BVR 03/04/2009)
Art. 9: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 10 tot 12: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 13, 1°: 01/07/2009 (BVR 05/06/2009, BS 19 /06/ 2009 , p. 42883)
Art. 13, 2°, met uitzondering van de toevoeging van artikel 17, § 5, eerste en tweede lid: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 13, 2°, wat betreft § 5, eerste en tweede lid: 01/07/2009 (BVR 05/06/2009, BS 19/06/2009, p.43061)
Art. 14 tot 19: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 20: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 21 tot 25: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 26: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 27: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 28 tot 30, 2°: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 30, 3°: 02/01/2013 (BVR 03/04/2009)
Art. 30, 4° tot 6°: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 31: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 32 tot 34: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 35 tot 41: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 42: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 43: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 44, 1°, 2°, 4° en 5°: 01/07/2009 (BVR 05/06/2009, BS 19/06/2009, p.42883)
Art. 44, 3°, 6° en 7°: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 45: 01/07/2009 (BVR 05/06/2009, BS 19/06/2009, p.43061)
Art. 46 tot 50: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 51, 1°: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 51, 2°, met uitzondering van de toevoeging van art. 76, § 4, eerste lid: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 51, 2°, met betrekking tot de toevoeging van art. 76, § 4, eerste lid: 01/01/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 52: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 53: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 54 tot 60: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 61, 1°, behalve wat betreft de geconsolideerde jaarrekeningen: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 61, 2° tot 81: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 82 en 83: 01/01/2013 en 01/01/2014 (BVR 23/11/2012, art. 29 en 32)
Art. 84 en 85: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 86: 01/01/2013 en 01/01/2014 (BVR 23/11/2012, art. 29 en 32)
Art. 87 tot 100: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Art. 106 en 107: 01/01/2013 en 01/01/2014 (BVR 23/11/2012, art. 29 en 32)
Artikel 109 tot en met artikel 115: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 116: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 121 en 122: 01/07/2009 (BVR 05/06/2009)
Artikel 117 tot en met artikel 120: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 123 tot en met artikel 128: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 129, 1° en 2°: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 129, 3° en 4°: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 131: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 132: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 133 tot en met artikel 138: 01/07/2009 - zie ook overgangsbepaling mbt art. 137 en 138 (BVR 03/04/2009, art. 1, tweede lid) (BVR 03/04/2009)
Artikel 139 en artikel 140: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 141: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 144: 14/05/2017 (BVR 31/03/2017)
Artikel 145 tot en met artikel 149: 01/07/2009 (BVR 03/04/2009)
Artikel 150: 09/05/2009 (BVR 03/04/2009)Période de vigueur du 55/55/5555 au ...