help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening van 11 december 2008 houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/2008
Aard van de akte: Verordening van de Brusselse Agglomeratie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/01/2009
Editie:2
Pagina:6320
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Inwerkingtreding": 05/12/2008 (dag van de stemming door het Parlement) (art. 3)

Uitwerking: begrotingsjaar 2008

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 31/12/2008
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.