help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 15. Dezember 2008 über die Finanzierung der Gemeinden und Öffentlichen Sozialhilfezentren durch die Deutschsprachige Gemeinschaft

Decreet van 15 december 2008 betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2008
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2009
Editie:2
Pagina:5229
  • 09/12/2016 (Rechtzetting)
    Art. 19, opschrift van artikel 21 en artikel 21
  • 10/12/2010 (Rechtzetting)
    Datum van de akte
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...