help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Organieke statuten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten van 2 december 1998


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 02/12/1998
Nature de l'acte: Statuts d'une institution ou d'une entreprise publique
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/04/1999
Page:11876
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld.

Remarques Datum van de statuten: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg worden deze statuten geacht te bestaan uiterlijk op de dag van hun goedkeuring

Annexé à
Nature Date    
AR 02/12/1998