help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/2008
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/2009
Pagina:311
  • 06/02/2009 (Rechtzetting)
    Deze rechtzetting vervangt de rechtzetting gepubliceerd op 03/02
  • 03/02/2009 (Rechtzetting)
    Bijlage (weddeschalen)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2008

Periode van geldigheid van 01/12/2008 tot ...
Opmerkingen Bijlage(weddeschalen): zie rechtzetting BS 03/02/2009 vervangen door rechtzetting BS 06/02/2009.