help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2008
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2008
Editie:1
Pagina:68774
 • 29/10/2010 (Duitse vertaling)
  Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W 23/12/2009
 • 19/10/2009 (Rechtzetting)
  Art. 8, 25, 40 en 41
 • 24/03/2009 (Duitse vertaling)
  Titel I en Titel II, Hoofdstuk VIII, Afdeling 1, en Hoofdstuk IX
 • 04/03/2009 (Rechtzetting)
  1) Art. 8, § 1, eerste lid, 4°, tweede lid
  2) Art. 41, 2°
  3) Verwijzingen naar de parlementaire documenten
Advies van de Raad van State 44450
Inwerkingtreding / Uitwerking (Te bepalen door de Koning, ten laatste op 14/07/2009. Deze laatste datum werd uitgesteld tot 14/07/2010 door art. 2 van de wet van 16/06/2009.)
- 01/12/2009 (KB 28/09/2009, art. 14: " de eerste dag van de maand die volgt op de termijn van tien dagen die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad met uitzondering van artikel 22 dat nog niet in werking treedt,")
- 01/12/2009 met uitzondering van art. 22: te bepalen door de Koning (art. 35, W 23/12/2009, BS 29/12/2009)
Art. 22: te bepalen door de Koning (art. 122, W 19/03/2013, BS 29/03/2013)

Overgangsbepalingen: art. 43 tot 45

Periode van geldigheid van 01/12/2009 tot ...
Opmerkingen Het advies van de Raad van State nr. 44450 werd gegeven bij een voorontwerp van wet. Dezelfde wettekst werd nadien als wetsvoorstel behandeld door de kamers.