help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2008
Editie:1
Pagina:68300
Advies van de Raad van State 45314
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009
Art. 20: aanslagjaar 2010
Art. 21: 30/12/2000
Art. 22: 01/01/2008
Art. 29, 31 en 32: 01/10/2008
Art. 30: 01/06/2008
Art. 46, 47, 48, 51, 52, 65 en 66: 24/03/2007
Art. 67 tot 69: 09/09/2007
Art. 86 tot 88: 01/01/2009 (BVR 06/02/2009)
Art. 90: op de datum waarop artikel 21 van het decreet van 21 april 2006 houdende de decretale aanpassingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid in werking treedt.

Periode van geldigheid van 30/12/2000 tot ...