help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Rentenfonds van 21 april 2008 tot wijziging van het besluit van het Rentenfonds van 1 december 2003 tot vaststelling van de marktregels van de buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2008
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/2008
Editie:2
Pagina:67705
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2007

Periode van geldigheid van 01/11/2007 tot 31/03/2012
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 08/12/2008