help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 december 2008 tot goedkeuring van het besluit van het Rentenfonds van 21 april 2008 tot wijziging van het besluit van het Rentefonds van 1 december 2003 tot vaststelling van de marktregels van de buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, die gesplitste effecten en de schatkistcertificaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/2008
Editie:2
Pagina:67704
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2007

Periode van geldigheid van 01/11/2007 tot 31/12/2016
Opmerkingen


Bijlage(n)
Aard Datum    
B 21/04/2008