help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 21 november 2008 houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/2008
Pagina:67020
Advies van de Raad van State 44941
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13 en 14: 08/01/2009 (BVR 19/12/2008)
Artikelen 5, 8, 9, 10, 11 en 12: 01/01/2009

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...