help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 november 2008 tot wijziging van artikel 63 11bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/2008
Pagina:63677
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 45336
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: "vanaf aanslagjaar 2009"

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot ...