help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 november 2008 houdende de bepaling van het bedrag en de berekeningswijze van de vergoedingen toegekend aan de personen die optreden als bemiddelaar en aan de leden van de zetel van de Geschillenkamer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/2008
Editie:2
Pagina:62952
Advies van de Raad van State 44193
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2008
Dit besluit heeft uitwerking gedurende een periode van drie jaar.
TT

Periode van geldigheid van 01/11/2008 tot 31/10/2011