help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 23. Juni 2008 über den Schutz der Denkmäler, Ensembles und Landschaften sowie über die Ausgrabungen - "Denkmalschutzdekret"

Decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen - "erfgoeddecreet"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/2008
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/2008
Editie:3
Pagina:60972
  • 28/01/2010 (Rechtzetting)
    Frans en Nederlands opschrift
Advies van de Raad van State 43603
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

Overgangsbepalingen: art. 53

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...