help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, tweede alinea van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/06/2004
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/2008
Pagina:57542
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2004

Periode van geldigheid van 01/08/2004 tot ...
Opmerkingen In tegenstelling tot de vermelding in de aanhef werd dit besluit niet voor advies voorgelegd aan de Raad van State