help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 187005 van 13 oktober 2008

«Vernietigd wordt het besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 1998 tot definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan ANTWERPEN op het grondgebied van de gemeenten
Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht in zoverre op kaartblad 15/3 de bestemming bufferzone van een strook grond, palend aan de bedrijfsterreinen van de n.v. 3M BELGIUM en gelegen tussen het natuurreservaat aangeduid als “Blokkersdijk” en de bedrijfsterreinen gelegen aan de Canadastraat 11 en 21 te Zwijndrecht, Haven 1005 en 1009, wordt gewijzigd naar de bestemming natuurreservaat.»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/10/2008
Nummer: 187005
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 27/05/2009
Pagina:38965
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 28/10/1998

Periode van geldigheid van 28/10/1998 tot ...