help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 187005 van 13 oktober 2008

«Vernietigd wordt het besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 1998 tot definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan ANTWERPEN op het grondgebied van de gemeenten
Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht in zoverre op kaartblad 15/3 de bestemming bufferzone van een strook grond, palend aan de bedrijfsterreinen van de n.v. 3M BELGIUM en gelegen tussen het natuurreservaat aangeduid als “Blokkersdijk” en de bedrijfsterreinen gelegen aan de Canadastraat 11 en 21 te Zwijndrecht, Haven 1005 en 1009, wordt gewijzigd naar de bestemming natuurreservaat.»


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 13/10/2008
Numéro: 187005
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 27/05/2009
Page:38965
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 28/10/1998

Période de vigueur du 28/10/1998 au ...