help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen]
Decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/2008
Pagina:56080
Advies van de Raad van State 43802
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
De bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Oostende-Brugge (Deel II: art. 3 tot 30, 31, § 2 en 3, en 32 tot 35): treden in werking op de datum van de bekendmaking in het BS van het besluit, vermeld in artikel 4, § 3.
Art. 31, § 1: 22/10/2008
De bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem (Deel III: art. 36 tot 66): treden in werking op de datum van de bekendmaking in het BS van het besluit, vermeld in artikel 37, § 3.
De bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven
Antwerpen treden in werking op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit, vermeld in artikel 66/2, § 3.
Art. 66/29, § 1, treedt in werking op datum van de bekendmaking van het decreet van 8 mei 2009 houdende
Wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens
Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem in het Belgisch Staatsblad : 08/07/2009

Periode van geldigheid van 22/10/2008 tot ...