help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen]
Decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 10/07/2008
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/10/2008
Page:56080
Avis du Conseil d'Etat 43802
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
De bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Oostende-Brugge (Deel II: art. 3 tot 30, 31, § 2 en 3, en 32 tot 35): treden in werking op de datum van de bekendmaking in het BS van het besluit, vermeld in artikel 4, § 3.
Art. 31, § 1: 22/10/2008
De bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem (Deel III: art. 36 tot 66): treden in werking op de datum van de bekendmaking in het BS van het besluit, vermeld in artikel 37, § 3.
De bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven
Antwerpen treden in werking op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit, vermeld in artikel 66/2, § 3.
Art. 66/29, § 1, treedt in werking op datum van de bekendmaking van het decreet van 8 mei 2009 houdende
Wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens
Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem in het Belgisch Staatsblad : 08/07/2009

Période de vigueur du 22/10/2008 au ...