help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass des Gemeinschaftsministers vom 15. Februar 1993 zur Ausführung der Artikel 4, §2, und 5 des Erlasses der Executieve der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 26. September 1985 zur Festlegung der Anwesenheitsgelder sowie zur allgemeinen Regelung der Fahrt- und Aufenthaltsentschädigungen der Mitglieder des Jugendschutzkomitees desGerichtsbezirks Verviers, des Rates der Deutschsprachigen Jugend und des Rates für Volks- und Erwachsenenbildung

Besluit van de Gemeenschapminister van 15 februari 1993 tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 26 september 1985 houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het "Jugendschutzkomitee des Gerichtsbezirks Verviers" (Comité van Jeugdbescherming in het gerechtelijk arrondissement Verviers), van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1993
Pagina:7276
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993