help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal (van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid) van 25 september 2008 houdende bepaling van de formulieren die voor medisch verantwoorde sportbeoefening gebruikt moeten worden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 25/09/2008
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/10/2008
Page:55337
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 08/12/2008
Art. 5 en 6, tweede lid: dag van bekendmaking

Période de vigueur du 16/10/2008 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.