help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté ministériel du 7 août 2008 modifiant l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d’établissement ou d’adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l’utilisation de la réserve nationale en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/08/2008
Aard van de akte: Arrêté ministériel de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/2008
Editie:2
Pagina:54302
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007
Art. 12: 01/01/2008
Art. 13: 01/01/2005

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot 19/03/2015