help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 september 2008 tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jurys van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiensbevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/2008
Editie:6
Pagina:51290
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2008

TT

Periode van geldigheid van 01/09/2008 tot 01/11/2008
Opmerkingen Art. 2, 2° werd niet geanalyseerd omdat het een tekst met een individuele draagwijdte opheft