help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 4 september 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten inzake een globaal en geïntegreerd drugsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/2008
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/09/2008
Pagina:49467
Advies van de Raad van State 43596
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/10/2008 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 02/09/2002