help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 124/2008 van 1 september 2008

"vernietigt de artikelen 134 en 135 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/2008
Nummer: 124/2008
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 18/09/2008
Editie:2
Pagina:48666
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepalingen met terugwerkende kracht uitwerking hadden: 30/12/2000

Periode van geldigheid van 30/12/2000 tot ...